Ba Book Titles Ra-la-sha-sa-ha-a

Tibetan Texts > Specific Tibetan Text Studies > Deb Ther Sngon Po (blue Annals) > Reference Resources - The Blue Annals > Book titles cited in Blue Annals > ra-la-sha-sa-ha-a

Book Titles Cited In Blue Annals (ra-la-sha-sa-ha-a)

titleBlue Annals pgs.Bibliographical referenceDescription
rang byung ba'i bka' 'bumII - 548  
ri chosI - 200  
rig bklagII - 971  
rig nyI - 145  
rig gterII - 808  
rig 'dzin bchuII - 726  
rigs pa drug bcu paI - 236; 342  
rigs tshogs drugI - 236; II - 441; 475; 566; 768  
rin chen ljong shingI - 386  
rin chen phreng baI - 274; 343  
rin chen 'bru dguII - 677  
rin po che sgom gyi lde migII - 797  
rin po che sgom pa'i sgron maII - 906  
rin po che 'bar paI - 370  
rin po che gsal ba sgron ma'i rgyudI - 147  
rim lngaI - 367; II - 547  
rim lnga gsal donI - 389  
rim lnga gsal sgronII - 1077  
rim lnga'i dmar khridII - 424  
rim bzhI - I - 234  
ro snyoms skor drugII - 668  
re'u migI - 200; 322; II - 589; 697; 726  
rlung sems gnyis medII - 547  
la dwags rgyal rabsI - ix  
lam sgronI - 272; II - 611  
lam gyi sgron maI - 268  
lam rnam bkodI - 171  
lam rnam par bkod paI - 152; 153; 157  
lam 'bras bu dang bcas pa'i rtsa ba rdo rje tshig rkangI - 143  
lam rimI - 331; II - 640; 680; 954  
lam rim chung baII - 1077  
lam longsI - 234  
las kyi 'khor lo bstan paii 1069  
las brgya rtsaII - 629  
lu yi paI - 377; II - 472; 613; 735  
lu yi la'i mngon rtogs kyi bshad paI - 389  
lu yi pa'i lugs rdzogs pa'i rim pa rnal 'byor chen po nyams su len lugsI - 389  
lung sde bzhI - II - 490  
lung rnam 'byedII - 490  
lung 'phran tshegsII - 490  
lung zhu baII - 490  
lung gzhI - II - 490  
lung rnam 'byedI - 36  
legs bshad gser phrengI - 340  
sher phyin thugs rgyud lag len snyam rgyud rin chen phreng ba rigs pa'i gtan tshigs 'phrul gyi lde migII - 900  
shes bya gzhi lnga'i bshad paI - 333  
shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'bum pa rgya cher 'grel paI - 64  
shes rab 'grel chungII - 698  
shes rab snying poI - 192; II - 911; 978  
shes rab ye shes gsal baI - 394;II - 842; 857  
gshin rje dgra rgyudI - 163  
gshn rje dgra nagI - 200  
gshin rje gshed kyi 'khor lo'i gsal byedII - 755  
gshed dmarII - 993  
gshed dmar rdzogs rimII - 534  
bshad 'bumII - 954  
bshad 'bum rdo rje don gsalI - 156  
bshes sprinII - 808  
sa bcadII - 777  
sa rgyan gnyisII - 810  
sa sde = sa sde lngaI - 233; II - 490; 534; 678; 810; 1012; 1016  
sa 'i dngos gzhI - II - 810  
sangs rgyas thod pa'i rgyudII - 1069  
sangs rgyas mnyam sbyorI - 102; 164  
sangs rgyas thams cad kyi dgongs pa 'dus pa'i mdoI - 105  
sangs rgyas thod paII - 832  
sum brgya paI - 85; 277; II - 808  
seng ldeng nags sgrolII - 845  
sems kyi sgrib sbyongII - 1019  
sems kyi rdo rje bstod paII - 663  
sems nyid ngal gsoII - 677  
sems sde ma bu bco brgyadII - 534  
gsang snyin rgyudI - 148; 151; 152; 153; 155; 156; 157; 158; 160; 163; 164; 168; II - 534; 965  
gsang snying rgyud phyi maI - 104  
gsang snying 'grel pa par khabI - 155; 157  
gsang snying sgrub pa rgyan gyi me togI - 104  
gsang 'dus sgron gsalII - 629  
gsang 'dus sbyor drugII - 640  
gsang ldanI - 356; II - 793; 987  
gsang ba grub paI - 363  
gsang ba chen po'i de kho na nyid grub paII - 856  
gsang ba snying poI - 103; 104; 108  
gsang ba snying po'i rgya cher 'grel paI - 158  
gsang ba thugs kyi sgron maII - 905  
gsang ba 'dus pa'i rgya cher 'grel paI - 342  
gsang ba 'dus pa'i 'grel paI - 103  
gsang ba rnal 'byor chen po'i rgyud rdo rje rtse moI - 227  
gsang ba spyi rgyudI - 351  
gsang ba phur gcigII - 953  
gsang ba'i de kho na nyid gsal baI - 358  
gsal sgronI - 153  
gsung gi mdzod 'jam dlbyangs rdo rje'i gluII - 865  
bsam gtan snying gi nyi maI - 138  
bsam gtan phyi maI - 351  
bsam gtan mig gi sgron maI - 136; 199  
bsam mi khyabI - 208  
bslab btusi.e. bslab pa kun las btus paI - 332; 333; II - 535; 741; 747  
he ru ka mngon 'byungI - 375  
lhan skyes snang baI - 374  
lhan cig skyes grubI - 361; 363; II - 856  
lhan cig skyes grub rtsa 'grelII - 552  
lhan cig skyes pa'i rin po che'i man ngag gi rgyudI - 362  
lhan cig skyes sbyorII - 460; 559; 681; 723  
lhan cig ga'u maII - 533  
lho brag chs 'byungI - v  
a ma na sI - II - 833; 866  
a ma na si'i skor nyer drugII - 845  
a ro khrid mo cheII - 988  
a ro'i rgyud chung gi lungII - 534  
a ro'i theg chen rnal 'byorII - 1001  
u rgyan bsnyen sgrubII - 779; 810