Ba Book Titles Tsa-tsha-dza-wa

Tibetan Texts > Specific Tibetan Text Studies > Deb Ther Sngon Po (blue Annals) > Reference Resources - The Blue Annals > Book titles cited in Blue Annals > tsa-tsha-dza-wa

Book Titles Cited In Blue Annals (tsa-tsha-dza-wa)

titleBlue Annals pgs.Bibliographical referenceDescription
tsandra paII - 793  
btsun mo do haII - 846  
rtsa ba shes rabI - 343; II - 766  
rtsa ba'i ltung ba'i rgya cher 'grel paI - 298  
rtsa ba'i ye shes chen poI - 370  
rtsa seII - 548  
rtsod pa zlog pa = rtsod bz'ogI - 236; II - 548  
tshad ma kun btusi.e. tshad ma kun las btus paII - 532; 808  
tshad ma rgyanI - 70; 325  
tshad ma sde bdunII - 747; 785; 808  
tshad ma bsdus paI - 195; II - 532  
tshad ma bsdus pa yid kyi mun selII - 532  
tshad ma rnam 'grelI - 346  
tshad ma rnam ngesI - 155; 331; II - 698; 741  
tshad ma'i bsdus paI - 334 see tshad ma bsdus pa  
tshad ma'i bsdus pa yid kyi mun selI - 333; see tshad ma bsdus pa yid kyi mun sel  
tshig gsalI - 334  
tshigs su bcad pa'i mdzodI - 370  
tshogs kyi 'khor lo'i cho gaI - 370  
tshem bu dmar khridII - 994  
mtshan brjodI - 187; 375; II - 534; 712  
'tshal pa'i chos skorII - 549  
'tshal pa'i deb therI - vi  
'tshog 'jugI - 236; 280  
rdzogs chen snying thigII - 533  
dzogs chen sems sdeII - 728  
rdzogs pa chen po'i lta sgom man ngagI - 165  
rdzogs rim sangs rgyas 'char paI - 803